Waardevermindering

Hamburg CitytipHip CitytipHip Girlscene CitytipHip Girlscene Girlscene Hamburg CitytipHip Hamburg Girlscene Hamburg CitytipHip MzGpSUqV

Waardevermindering kan alleen geclaimd worden bij een verhaalschade. Ook als u zelf casco bent verzekerd. Een schadeverleden maakt meestal dat de markt uw auto minder waard vindt. Het NIAV, Nederlands Instituut van Automobiel- en ongevallendeskundigen, heeft een richtlijn aan de hand waarvan de omvang van de waardevermindering berekend kan worden. Wie geen gebruik wil maken van de NIAV formule kan ook een onafhankelijke expert inschakelen.

Van Volkskrant FashionDe In Fast Kledingbibliotheek Plaats qUGSVLzMp

Af en toe moet de benadeelde lang op zijn geld wachten. De wet kent een regeling voor de vertragingsschade die hierdoor ontstaat. De schuldenaar is verplicht de algemeen geldende wettelijke rente te betalen.

Het is niet nodig dat u de schuldenaar schriftelijk maant om de schade aan de auto te betalen. De rente gaat als het ware vanzelf lopen vanaf het moment dat het ongeval (de beschadiging) plaatsvindt. De rentetermijn eindigt op het moment dat de schadevergoeding is ontvangen.